Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade problémov s prihlásením kontaktujte príslušného lokálneho správcu AIS:
Fakulta prírodných vied Ing. Zuzana Ďurfinová
Filozofická fakulta Ing. Tomáš Páleník (interné štúdium), Ing. Monika Václavová (externé štúdium)
Pedagogická fakulta Ing. Rudof Kaniansky
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Martin Jošt
Fakulta stredoeurópskych štúdií Mgr. Andráš Kelemen


AiS2 verzia 2.5.209.35
dizajn © šomšák, 2009 - 2015