Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade problémov s prihlásením kontaktujte príslušného lokálneho správcu AIS:
Fakulta prírodných vied Ing. Zuzana Ďurfinová
Filozofická fakulta Ing. Kristián Tonhauser (interné štúdium), Ing. Monika Václavová (externé štúdium)
Pedagogická fakulta Ing. Rudolf Kaniansky
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Marek Ács
Fakulta stredoeurópskych štúdií Mgr. Zoltán Decsi


AiS2 verzia 2.5.603.82
dizajn © šomšák, 2009 - 2015